روابط عمومی

                     

 

 

       مدیر روابط عمومی

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاکباز   

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم ارتباطات

سمت: مدیر واحد روابط عمومی

 

شرح وظايف:

 ۱- نقد و بررسي بازتاب فعاليت هاي بيمارستان در نظر اقشار مردم بويژه نخبگان  ، رسانه ها و دستگاه ها از يكسو و مديران و كاركنان از سوي ديگر و ارائه گزارش به رياست

۲- عضويت و شركت در جلسات مهم بيمارستان به منظور آگاهي از سياست ها ،خط مشي ها برنامه ها و روند فعاليت ها جهت پاسخ به افكار عمومي و گزارش به اجتماع

۳- طراحي و برنامه ريزي براي ارتقاء كليه اموري كه به رشد كمي و كيفي ارتباط و همدلي بين بيمارستان و مردم و مديران و كاركنان با يكديگر بينجامد

۴- طراحي و اجراي نظام گرد آوري پيشنهادات كاركنان و بيماران به منظور ترغيب به مشاركت هرچه موثرتر در بهبود كيفيت خدمات بيمارستان

۵- سنجش افكار، گرد آوري ، جمع بندي و تحليل نظرها و ديدگاه هاي مردم ، نخبگان ، و رسانه ها براي ارائه به رياست  

۶- تدوين كتب ، جزوه ها و تهيه مواد آموزشي عمومي و تخصصي جهت ارتقاء سطح آگاهي عمومي در حوزه كاري 

۷- سنجش افكار عمومي درون سازماني به منظور بازيابي مسائل و ارائه راهكارهاي مناسب به رياست و مديريت

۸- برنامه ريزي و اطلاع رساني به مردم درباره عملكرد بيمارستان و ارتباط مستمر و متقابل با اصحاب رسانه

۹- تدارك تمهيدات و اقدامات لازم براي راهنمايي ارباب رجوع و تسهيل دسترسي به خدمات مورد نياز

۱۰- تدوين و انتشار خلاصه عملكرد سالانه سازمان و مستند سازي كليه فرايند ها و مراسم هاي بيمارستان

۱۱- تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم و همكاري بين كاركنان و تيم مديريت

۱۲- ارتباط مستقيم و مستمر با مسئولان بيمارستان و نظارت و ارزيابي فعاليت ها

۱۳- نوآوري ، خلاقيت و طراحي فعاليت هاي جديد در قلمرو بيمارستان

 


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط